SZZ
Zorghoeve De Elsten is aangesloten bij SSZ (stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens.

De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

SZZ zet in op:

  • Kwalitatief hoogwaardige zorg
  • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

www.zorgboerenzuid.nl/

KWALITEIT LAAT JE ZIEN - KWALITEITSWAARBORG ZORGBOERDERIJEN
Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Het is voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld en helpt zorgboeren op een laagdrempelige manier om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het keurmerk biedt zorgboeren de ruimte om hun unieke waarden en kwaliteiten te laten zien aan de wereld om hen heen. Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd.

Zorgboeren die met het keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden voorop. Dit doen ze door het opstellen van een goede begeleidingscyclus en de deelnemers volop ruimte te geven om op verschillende momenten en manieren hun mening en belangen te delen. Ook is er veel aandacht voor veiligheid en continuïteit.

VANZELFSPREKEND
We willen graag onze deelnemerstevredenheid en effectiviteit van zorg meten gedurende het jaar. Daarom kunnen deelnemers minimaal 1x per jaar een vragenlijst invullen. Uitslagen van de onderzoeken worden jaarlijks beschreven in het jaarplan. https://vanzelfsprekend.landmerc.nl/

ERKEND LEERBEDRIJF
Zorghoeve De Elsten heeft de SBB erkenning ontvangen. Als erkend leerbedrijf bieden we MBO studenten een goede en veilige werkplek. Studenten die een zorgopleiding volgen, bieden we  stagemogelijkheden.
Kijk op stagemarkt.nl of leerbanenmarkt.nl voor de actuele stagemogelijkheden.

GGD BRABANT-ZUIDOOST
Specifiek voor de WMO contractregio BOV-de Kempen geldt dat de gemeente de GGD Brabant-Zuidoost heeft aangewezen als toezichthoudende instantie.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost: www.ggdbzo.nl/

GD KEURMERK ZOÖNOSEN
Om aan te tonen dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bezitten wij het GD Keurmerk Zoönosen.

Klik hier voor meer informatie.

 

ZORGBELANG BRABANT / ZEELAND
Zorghoeve de Elsten heeft een samenwerking met SZZ en hierdoor kunnen onze deelnemers onafhankelijke ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-clienten-zorg-en-welzijnsorganisaties/

Klachten?
Mocht er onvrede zijn of wilt u een klacht indienen dan horen we dat graag.
We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan vindt u hier ons klachtenreglement.