SZZ
Zorghoeve De Elsten is aangesloten bij SSZ (stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens.

De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

SZZ zet in op:

  • Kwalitatief hoogwaardige zorg
  • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
  • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
  • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
  • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
  • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

www.zorgboerenzuid.nl/

GGD BRABANT-ZUIDOOST
Specifiek voor de WMO contractregio BOV-de Kempen geldt dat de gemeente de GGD Brabant-Zuidoost heeft aangewezen als toezichthoudende instantie.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost: www.ggdbzo.nl/